Stichting: Geef de Kinderen van Mpongwe een Toekomst

Bomen planten

De stichting ‘Geef de Kinderen van Mpongwe een toekomst’ is genomineerd door Fietsen Scoort met ons project ( bomen planten).We kunnen daar 2500 euro mee winnen als we voldoende stemmen krijgen. Vier van de tien genomineerden met de meeste stemmen krijgen dit bedrag. Dus stem op:

https://www.fietsenscoort.nl/sponsor-projecten/projecten-2014/een-groener-zambia
en bevestig daarna je stem. Doe het nu!!

Het zou heel fijn zijn als jullie dit bericht willen verspreiden op de Sociale Media en onder je achterban, collega's  en vrienden. Je helpt ons er enorm mee.

 
Alvast hartelijk dank

 

In Bemba:
"Peleni abana kukula aba ku mpongwe ubwikalo ubusuma ubwa kutanshi"

GKMT is een Nederlands initiatief van Ton Korsten-Korenromp, en zet zich vooral in voor vrouwen, jongeren en kwetsbare (wees)kinderen in het Mpongwe-District in Zambia.

De stichting:

 • zorgt ervoor dat een 100-tal (wees)kinderen naar school kunnen;
 • bouwt community-scholen in afgelegen dorpen;
 • bouwt onderwijswoningen waardoor docenten naar afgelegen scholen komen, en kinderen daardoor wel les krijgen van geschoolde leerkrachten;
 • installeert waterpompen in rurale dorpen en bouwt latrines bij scholen;
 • bouwde een opslagplaats en schonk een maismolen, als income-generating project, voor de vrouwen van Switi-Village;
 • bouwde een vaardighedencentrum in Ibenga, waar vrouwen zich in groepen organiseren en elkaar bijscholen;
 • bouwde een vaardigheidscentrum nabij het centrum van Mpongwe voor de vrouwen van Nchembwe Twesheko;
 • bouwt momenteel een Technische school (Vocational Training Center) waar jongeren in Mpongwe een geacrediteerde vakopleiding kunnen volgen; 
 • ondersteunt de diverse groepen (Switi Village, Nchembwe Twesheko, Youth Group, Tubombeshe) in de ontwikkeling van de landbouw (organische landbouw met visteelt, kippenhouderij, varkenshouderij, bijenhouderij, groententeelt, fruitteelt, en andere)
 • bouwde en draagt zorg voor het beheer van het guesthouse en internetcafe;
 • werkt aan uitbreiding van het guesthouse;
 • ………

 

... Soms ligt helpen voor de hand
... Je moet het alleen even doen.

https://www.twitter.com/gcmfmpongwe 

 

 

Wilde Ganzen steunt de stichting als sinds 2005 bij haar projecten.

 deelnemer=


statistics

 

Nederlands