Stichting: Geef de Kinderen van Mpongwe een Toekomst

In Bemba:
"Peleni abana kukula aba ku mpongwe ubwikalo ubusuma ubwa kutanshi"

GKMT is een Nederlands initiatief van Ton Korsten-Korenromp, en zet zich vooral in voor vrouwen, jongeren en kwetsbare (wees)kinderen in het Mpongwe-District in Zambia.

De stichting:

 • zorgt ervoor dat een 100-tal (wees)kinderen naar school kunnen;
 • bouwt community-scholen in afgelegen dorpen;
 • bouwt onderwijswoningen waardoor docenten naar afgelegen scholen komen, en kinderen daardoor wel les krijgen van geschoolde leerkrachten;
 • installeert waterpompen in rurale dorpen en bouwt latrines bij scholen;
 • bouwde een opslagplaats en schonk een maismolen, als income-generating project, voor de vrouwen van Switi-Village;
 • bouwde een vaardighedencentrum in Ibenga, waar vrouwen zich in groepen organiseren en elkaar bijscholen;
 • bouwde een vaardigheidscentrum nabij het centrum van Mpongwe voor de vrouwen van Nchembwe Twesheko;
 • bouwt momenteel een Technische school (Vocational Training Center) waar jongeren in Mpongwe een geacrediteerde vakopleiding kunnen volgen; 
 • ondersteunt de diverse groepen (Switi Village, Nchembwe Twesheko, Youth Group, Tubombeshe) in de ontwikkeling van de landbouw (organische landbouw met visteelt, kippenhouderij, varkenshouderij, bijenhouderij, groententeelt, fruitteelt, en andere)
 • bouwde en draagt zorg voor het beheer van het guesthouse en internetcafe;
 • werkt aan uitbreiding van het guesthouse;
 • ………

 

... Soms ligt helpen voor de hand
... Je moet het alleen even doen.

https://www.twitter.com/gcmfmpongwe 

 

 

Wilde Ganzen steunt de stichting als sinds 2005 bij haar projecten.

 deelnemer=


statistics

 

Nederlands