Stichting
Geef de Kinderen van Mpongwe een Toekomst
"Peleni abana kukula aba ku mpongwe ubwikalo ubusuma ubwa kutanshi"

In het kort

De stichting "Geef de Kinderen van Mpongwe een Toekomst" (GKMT) is opgericht door Ton Korsten-Korenromp in het najaar van 2002. In november 2005 werd de stichting ook in Zambia erkend en staat zij geregistreerd onder de naam "Give the Children of Mpongwe a Future" (GCMF).

De belangrijkste doelstelling van de stichting is het bevorderen van onderwijs, gezondheidszorg, economische ontwikkeling en het creëren van ontwikkelingskansen in het Mpongwe District, in het bijzonder voor kwetsbare kinderen, jeugd en vrouwen. Stimulering van "Income Generating Activities" voor georganiseerde groepen in dit district is daarbij een belangrijk focus.

Kernactiviteiten van de stichting

Het oudste programma van de Stichting is het "Orphans and Vulnerable Children" (OVC) programma. De Stichting steunt sinds 2001 gemiddeld een 100-tal weeskinderen en kwetsbare kinderen per jaar. Ondersteuning betreft de schoolgelden, de ouderbijdrage, leermiddelen, examenkosten, vereiste kleding en kosten van het internaat indien dit van toepassing is. De leerlingen zitten verspreid over circa 11 basisscholen, 4 middelbare scholen en 4 scholen voor vervolgonderwijs.

Sinds 2010 is de George Korsten Vocational Training College (GKVTC)[1] in ontwikkeling; een school voor techniek en landbouwonderwijs met door de overheid geaccrediteerde opleidingen. Een school die streeft naar zelfvoorzienendheid en gebouwd is volgens duurzaamheidsprincipes. De bouw en de lesprogramma’s zijn in ontwikkeling. Er is een continue samenwerking gaande met belangrijke stakeholders uit de provincie, zoals het District Education Office, TEVETA (overheidsinstelling voor technisch vakonderwijs), bedrijven en afgevaardigden van de lokale bevolking. Deze school moet de ontwikkeling van de regio een enorme impuls gaan geven.

Nieuw in het beleid van de stichting is de grotere aandacht voor groepen boeren en boerinnen. De stichting helpt deze groepen bij het verkrijgen van hun registratie en toegang tot subsidiebronnen in eigen district en land. Geregistreerde groepen hebben de mogelijkheid een bankrekening te openen, kunnen toegang krijgen tot grondrechten, voorlichting, en andere faciliteiten. De stichting biedt met het IBALA project mogelijkheden aan leden van de genoemde groepen om trainingsprogramma’s te volgen en de kennis over organische landbouw, landbouwmethodes en landbouwmechanisatie te vergroten. Op dit moment volgen zo’n 55 boeren en boerinnen een 3-jarige geaccrediteerde opleiding in Organische Landbouw aan het GKVTC.

Soms ligt helpen voor de hand.
Je moet het alleen even doen.
[1] De school is vernoemd naar de overleden echtgenoot van de voorzitter; George Korsten. Hij was een grote inspirator en stimulator om in Mpongwe de mogelijkheden van een school voor beroepsonderwijs te onderzoeken.

Altijd als eerste op de hoogte?

Meldt u zich hier aan om de nieuwsbrief te ontvangen:

Inschrijven nieuwsbrief

Blijf op de hoogte via social media:

| Facebook

| Twitter

| Youtube

| Flickr

Logo Wilde Ganzen Logo Cordaid Logo Vastenaktie